Hvem er vi? Visionen Livets vej Kundeanalysen Organisationsanalysen Udviklingsanalysen Kontakt os!


Udviklingsanalysen

Udviklingsanalysen

Ret mand på ret plads betyder, at menneske og job går op i en højere enhed.
Med Udviklingsanalysen får du et billede af den enkeltes personlighed og udviklingspotentiale set i forhold til de krav jobbet stiller.

Ideen bag modellen er, at vi igennem hele livet udvikler os på en række grundlæggende faktorer, som vi bruger når vi skal løse vore opgaver.

Vi skal opbygge en videns- og erfaringsbasis og skabe en METODE for at kunne strukturere og ordne vores virkelighed.
Vi skal opbygge en identitet og et Jeg, der gør os i stand til at adskille os selv som subjekt i forhold til andre ved at sætte os MÅL og gennemdrive vores VILJE.
Vi skal opbygge os selv som et SOCIALT væsen og lære at skabe følelsesmæssige relationer, der gør os i stand til at få accepten fra andre mennesker.

Vi skal stille de store spørgsmål til os selv - hvem er jeg, hvor skal jeg hen og hvor langt er jeg kommet i min UDVIKLING på livets vej?

Med Udviklingsanalysen får du…

  • Et dokumenteret grundlag for udvælgelses- og udviklingsaktiviteter i din virksomhed

  • Et pædagogisk udgangspunkt for personlige udviklingsprocesser

  • En samlet viden om gruppers eller afdelingers styrker og svagheder i bemanding

Kontakt os!

INCONDIA DANMARK - Molsvej 99 - 8400 Ebeltoft - tlf. +45 86 36 56 59 - fax. +45 86 36 56 49
© PEOTECH 2001